Bel gratis! 0800 62 330

Renovatie kosten: hoe het overzicht te bewaren

Renovatie kosten: hoe het overzicht te bewaren

Bij een renovatie komen onvermijdelijk kosten kijken. Om onaangename verrassingen te vermijden, maak je vooraf best een overzicht van de renovatie kosten die je te wachten staan. Dikwijls zal je op het eind van de rit merken dat ze hoger oplopen dan aanvankelijk berekend. Calculeer daarom altijd een marge in van 5 tot 10% op je oorspronkelijk budget. Je vooraf informeren is cruciaal voor een goede inschatting van de renovatiekosten en een correcte budgetcontrole!

Omvang renovatiewerken

Een precieze schatting maken van de kosten die een renovatie met zich meebrengen, is quasi onmogelijk. Renovaties zijn heel divers en de kosten hangen van een aantal factoren af. De belangrijkste is de omvang van de werkzaamheden. Zijn die ingrijpend en wil je je woning uitbreiden of een grondige facelift geven? Dan zal het prijskaartje hoger uitvallen dan wanneer je alleen een nieuwe badkamer of keuken installeert.

Renovatie kosten: maak een gedetailleerd overzicht

Om een goed overzicht te bewaren en voor je eigen gemoedsrust, is het belangrijk om de renovatiekosten vooraf in kaart te brengen. Maak – indien nodig per kamer of gedeelte – een gedetailleerde oplijsting van de werkzaamheden en het overeenkomstige prijskaartje. Vraag offertes op bij je aannemer of onderaannemers en maak duidelijke prijsafspraken. Zo weet je vooraf welke facturen je zal moeten betalen en kan je een budgetplan uitwerken. Zal je ook een lening afsluiten? Dan is het des te belangrijker om vóór het begin van de renovatiewerken het kostenplaatje uit te werken.

Uitbesteden of zelf doen?

De prijs van een renovatieproject hangt ook af van wat je al dan niet uitbesteedt. Laat je alles door een aannemer doen? Dan zullen de kosten hoger uitvallen dan wanneer je een deel zelf doet. Heel wat mensen opteren ervoor om de afbraakwerken zelf te doen en de eigenlijke renovatie aan een specialist over te laten. Bouwafval weghalen, scheidingswanden neerhalen of vloer uitbreken zijn klussen waarvoor je geen expertise nodig hebt en waarmee je de kosten kan drukken. Sommige onderdelen van de afwerking zoals schilderen kan je ook zelf doen.

Renovatiekosten: btw-verlaging, belastingvermindering en premies!

Wist je overigens dat je voor een renovatie van een pand dat ouder is dan 5 jaar slechts 6% (in plaats van 21%) btw betaalt? En wanneer je werkzaamheden uitvoert om de energieprestaties van je woning te verbeteren, heb je recht op een belastingvermindering. Twee voordelen die je niet links mag laten liggen!

Voor veel bouw- en renovatiewerken heb je trouwens recht op een overheidspremie. Maar de vooropgestelde voorwaarden zijn dikwijls  ingewikkeld en moeilijk te volgen… Een bouwcoördinator zoekt dit allemaal voor je uit en zorgt dat alle aanvragen tijdig en correct worden ingediend. Meer info over de Vlaamse renovatiepremie vind je op Wonen-Vlaanderen.