Bel gratis! 0800 62 330

Vlaamse renovatiepremie: wat moet je weten?

Vlaamse renovatiepremie: wat moet je weten?

Afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden, kan de prijs voor renovatiewerken hoog oplopen. Om daaraan te verhelpen kan je aanspraak maken op een renovatiepremie van de Vlaamse overheid. Wanneer je bezig bent met het opmaken van je renovatiebudget, moet je dus zeker controleren of je gebruik kan maken van de financiële steun van de overheid. Aan welke criteria moet je voldoen en welke regels gelden er? Wij zetten ze op een rijtje.

Vlaamse Renovatiepremie: belangrijkste criteria

De Vlaamse renovatiepremie ondersteunt zowel bewoners als eigenaars die hun eigen en enige woning willen renoveren. Ze is in het leven geroepen voor werken die de woonkwaliteit verbeteren, de woning duurzamer maken of ervoor zorgen dat mensen langer in hun huis kunnen blijven wonen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

• De woning moet in het Vlaamse Gewest liggen
• De woning moet minstens 25 jaar oud zijn
• De kostprijs van de renovatiewerken moet minimaal 10.000 euro bedragen (exclusief btw)

Het bedrag van de terugbetaling wordt berekend op basis van de ingediende facturen en bedraagt maximaal 30% van de renovatiekosten. De som die je ontvangt, is maximum 10.000 euro.

Inkomensvoorwaarden

Verder moet je ook aan een aantal inkomensvoorwaarden voldoen om voor een renovatiepremie in aanmerking te komen. Het netto belastbaar inkomen mag niet meer bedragen dan:

40.220 euro voor alleenstaanden zonder personen ten laste.
57.460 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.220 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste.
57.460 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.220 euro per persoon ten laste.

Er wordt gekeken naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum.

Vlaamse Renovatiepremie: welke werkzaamheden?

Welke kosten komen in aanmerking voor de Vlaamse renovatiepremie? De facturen die je indient moeten betrekking hebben op werkzaamheden die door een aannemer zijn uitgevoerd of de aankoop van materialen. Op de aanvraagdatum mogen de facturen maximaal 3 jaar oud zijn. Er zijn heel wat werkzaamheden die in aanmerking komen voor de Vlaamse renovatiepremie: van funderingen tot en met elektriciteitswerken en sanitair. Je kan de Vlaamse renovatiepremie online aanvragen.

Geen zin om je in deze administratieve rompslomp te storten? Een renovatiecoördinator zoals Renoffice neemt de aanvraag en afhandeling van renovatie- en andere premies van a tot z voor haar rekening! Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor de volledige coördinatie van uw renovatieproject!