Bel gratis! 0800 62 330

Energienormen nieuwbouw 2013-2014

Nieuwbouwwoningen en gebouwen die ingrijpend gerenoveerd worden moeten de komende jaren steeds energiezuiniger worden. Met name het E-peil (energiepeil) wordt stelselmatig aangescherpt. In 2013 heeft de Vlaamse regering in samenspraak met de bouwsector beslist om het E-peil vanaf 2016 aan te scherpen tot E50. Momenteel is dat nog E70. De verstrengde maatregelen worden opgelegd door Europa.

Tegen 2021 moet het E-peil zelfs al gedaald zijn naar E30. Dat betekent dat een nieuw gebouw zo goed als energieneutraal moet zijn. De energie die het gebouw nog wel nodig heeft, zal het zelf moeten opwekken, bijvoorbeeld door middel van een zonneboiler of een warmtepomp.

Nu al blijkt dat de Vlaming steeds energiezuiniger bouwt. Waar nieuwbouwwoningen in 2006 nog een gemiddeld E-peil hadden van E88, is dat in 2009 al gezakt naar een E-peil van E64. Momenteel bedraagt de norm E70, maar heel veel nieuwbouwwoningen zitten hier nu al onder. Vanaf 2014 zakt de norm naar E60.

Hernieuwbare energie verplicht voor nieuwbouw vanaf 2014

Vanaf 2014 moeten nieuwe gebouwen ook een deel van hun energiebehoefte zelf opwekken via hernieuwbare energie. Voor scholen en kantoorgebouwen is dit 10kW/m², voor woningen en appartementen is de regelgeving iets ingewikkelder. De bouwheer kan hier een keuze maken uit zes opties, afhankelijk van het soort hernieuwbare energie:

  • Thermische zonnepanelen: het collectoroppervlak moet minstens 0,02m² per m² bruikbare vloeroppervlakte beslaan, en de collector moet in een hoek tussen 0° en 70° opgesteld staan.
  • Fotovoltaïsche zonnepanelen: er moet minstens 7kWh/jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte opgewekt worden, en de panelen moeten in een hoek tussen 0° en 70° opgesteld staan.
  • Biomassa: hier kan gekozen worden voor een pelletkachel, WKK of een ander systeem, en moet minstens 85% van het gebouw verwarmen.
  • Warmtepomp: de warmtepomp moet een SPF van minstens 4 hebben en minstens 85% van het gebouw verwarmen
  • Men kan kiezen voor een aansluiting op stadsverwarming of –koeling.
  • Men kan ook deelnemen aan een hernieuwbaar energieproject binnen de provincie. Hier moet je minstens 20euro per m² bruikbare vloeroppervlakte investeren.

Voldoe je niet aan één van deze eisen, dan wordt het E-peil 10% strenger, en moet je dus onder E54 blijven.

Energienormen nieuwbouw 2013-2014: meer investeren, maar ook meer besparen

De verstrengde energienormen zorgen ervoor dat bouwen en renoveren in de toekomst duurder zal worden. maar onthoud wel dat daartegenover staat dat je woning minder energie zal verbruiken, waardoor je dus opnieuw kan besparen. Op lange termijn zullen deze nieuwe energienormen dus meer geld doen besparen, dan dat je moet investeren. Duurzaam renoveren is de toekomst!