Onze aanpak

Jouw partner in vlot renoveren

"Jouw partner in vlot renoveren", dat is het motto van Renoffice. Geen stress voor jou: alle rompslomp die bij een verbouwing komt kijken, wordt volledig van je overgenomen. En dankzij onze deskundigheid weten wij elke stap van het renovatieproces onbezorgd en probleemloos aan te pakken.

benieuwd hoe we dit doen?

We staan voor duidelijkheid en transparantie

Onze aanpak in 6 stappen

 1. Start coördinatie

  Van bij de start is de coördinator betrokken bij je project. Hij luistert naar je verbouwwensen en treedt op als adviseur en begeleider van het volledige renovatieproces. Zo begrijpt hij meteen wat er effectief nodig is en volgens het vooropgestelde budget.

 2. Ontwerp

  Als resultaat van het gesprek wordt er een concreet ontwerpvoorstel op- gemaakt door Renoffice (of door de architect indien vergunningsplichtig). Dit ontwerp vormt de basis voor het totale renovatietraject en wordt volledig op maat gemaakt volgens je wensen.

 3. Draaiboek & meetstaat

  In deze fase wordt het ontwerp omgezet in bouwtechnische aspecten. Alle opdrachten, materiaalkeuzes en verantwoordelijkheden, worden nauwkeurig opgelijst. Een goede voorbereiding is een vlotte uitvoering. Dat is waar Renoffice voor staat.

 4. Offertes

  Renoffice selecteert de aannemers om je renovatieproject uit te voeren en vraagt verschillende gedetailleerde offertes op. Uit deze selectie kies je als bouwheer, welke aannemers en offertes, voor jou het beste in aanmerking komen.
   

 5. Keuze partners

  Uit de voorgestelde selectie van aannemers, kies je als bouwheer wie je project zal uitvoeren. Renoffice staat je hier graag in bij. Eenmaal de aannemers gekozen, start de opmaak van de planning. In deze fase zal de coördinator je ook begeleiden in de materiaalkeuzes.
   

 6. Uitvoering partners

  Renoffice volgt de bouwwerken nauwgezet voor je op. Dankzij de wekelijkse werfopvolging door je renovatiecoördinator, voel je als bouwheer de toegevoegde waarde van Renoffice. Via ons digitaal platform, Renonline, kan je op ieder moment je renovatieproject meevolgen. Ook na oplevering kan je steeds bij ons terecht.

Iedereen die ooit al gebouwd of verbouwd heeft, weet maar al te goed dat daar heel wat bij komt kijken en dat de stress ook hoog kan oplopen. De grootste boosdoeners? Onverwachte kosten en zware vertragingen in de planning. Maar dat er van zorgeloos bouwen wel sprake kan zijn, wordt al een aantal jaren bewezen door het unieke bedrijf Renoffice. Onder het motto: “partner in vlot renoveren”, werd er een uniek concept uitgedacht dat ieder bouwproject tot een goed einde brengt en bouwheren de slapeloze nachten bespaart.

Klik hier om vrijblijvend contact met ons op te nemen

Hoe beleefde Wim de samenwerking met Renoffice?

Budget

Het begint allemaal bij de budgettering en het uitzoeken van de nodige aannemers. Als je er als bouwheer alleen voor staat, zit er niks anders op dan overal offertes aan te vragen om prijzen te vergelijken. Zo krijg je helaas geen realistische kostenraming en kun je de prijzen ook moeilijk drukken. Daarom pakt Renoffice het anders aan.

Wij gaan echt zeer gedetailleerd de renovatie schetsen zodat wij aan de aannemers de exacte prijs vragen voor de in kaart gebrachte verbouwing. Wij hebben die ervaring, dus wij delen dat dan mee en aan de hand daarvan kun je de kosten onder controle houden. Wij gaan het concept en het draaiboek zodanig uitwerken dat het budgetair haalbaar is. Voor alle duidelijkheid: wij zijn geen uitvoerders. We hebben daarvoor een team van aannemers waarmee we samenwerken, maar wij zijn wel de dirigent van het orkest.

Renovatiecoördinator

Ieder project krijgt een coördinator toegewezen die de renovatie van A tot Z zal opvolgen. Deze zal de werf ook regelmatig bezoeken en controleren of alles volgens plan verloopt. De coördinator is jouw aanspreekpunt met wie je je wensen bespreekt en bekijkt of die haalbaar zijn binnen het vooropgestelde budget. Hij geeft ook advies bij de keuze van de aannemers.

Wij gaan een aantal aannemers per doelgroep samenstellen. Dit wil zeggen dat wij bijvoorbeeld voor de ruwbouw, voor de afbraak of voor de elektriciteit en het sanitair bepaalde aannemers gaan aanstellen. Uit de aannemers die we geselecteerd hebben, maakt de bouwheer vervolgens zijn keuze. Dit noemen we een aanbestedingsronde waarbij we aannemers voorstellen die aan de criteria voldoen om bij ons in aanmerking te komen. Dit doen we zodat de mensen niet uit een vijver moeten vissen die eigenlijk op goed geluk verloopt. Het zijn wel degelijk mensen waarmee we in het verleden samenwerkten en goede ervaringen hebben.

Klik hier om vrijblijvend contact met ons op te nemen

Meetstaat

De coördinator van het project maakt samen met de bouwheer, de meetstaat op. Dit is een gedetailleerde oplijsting van alle nodige diensten en materialen waarop de aannemers zich zullen baseren bij het opstellen van hun prijsoffertes. Door deze meetstaat exact op maat van ieder project te maken, kan op voorhand een zeer nauwkeurige kostenberekening gemaakt worden.

Samen met de klant overlopen we een checklist. 

 • Deze checklist houdt in dat we alles gedetailleerd gaan opstellen. Die detaillering is nodig om een zo juist mogelijke meetstaat op de stellen.
 • Wanneer de meetstaat klaar is, kunnen we overgaan tot een budgetcontrole. Budgetcontrole is heel belangrijk omdat de mensen hun budget in feite beheren hoe ze het zelf willen. En met de materialen die ze zelf wensen. 
 • Een prijsraming zoals ze in de meeste gevallen gegeven wordt, is absoluut onmogelijk. De perceptie van een prijsraming zit er altijd in dat die overgeschreven wordt, dus wij pakken het anders aan. 
 • Wij gaan een project samenstellen zodoende dat, als we verder gaan, we weten dat die binnen het budget valt. 
 • Wanneer wij de uitkomst van de meetstaat hebben, en die valt binnen het budget, kunnen wij een stap voorwaarts zetten en het project verder op de goede rails zetten. 
 • Soms stellen we een alternatief voor op vlak van afwerking, waar mensen nooit aan gedacht hadden, maar die budgettair veel meer toepasbaar is.

Planning maken

Na het afwerken van de meetstaat, controleert de coördinator alle offertes op hun volledigheid en gaat hij de correctheid van de prijzen na. Daarna kan de planning worden opgesteld. Geen sinecure, want er moet rekening gehouden worden met de beschikbaarheid van de aannemers en tegelijkertijd moeten de bouwfasen zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.

Na alle administratieve doelstellingen gaan we een planning opstellen. Die planning houdt in dat de coördinator samen met de aannemers een deadline opstelt voor de werken. 

 • Concreet betekent dat: voor de afbraakwerken heeft men zo lang de tijd, met een klein beetje marge, en de ruwbouwwerken starten vervolgens daarop enzovoort.
 •  Iedere aannemer heeft een bepaalde periode die hij beschikbaar krijgt in de planning. 
 • Als die planning door omstandigheden gaat wijzigen, gaat de coördinator zorgen dat de einddoelstelling alsnog wordt behaald. 
 • Het is ook veelal door onvoorziene omstandigheden dat men enorm veel tijd verliest. 
 • Bijvoorbeeld: een aannemer van vloerwerken die een arbeidsongeval heeft gehad waardoor hij zes maanden uit roulatie is. 
 • Indien dit op de werf gebeurd, zonder dat er weet is van andere aannemers, verlies je enorm veel tijd. Wij hebben daartegen de oplossing dat we heel snel kunnen anticiperen. We kennen veel goede vakmensen waarmee we heel nauw samenwerken zodoende dat we eigenlijk nog altijd de deadline behouden.

Klik hier om vrijblijvend contact met ons op te nemen

Extranet

Van de planning en de organisatie die dit alles met zich meebrengt, hoef je als bouwheer niet wakker te liggen. De coördinator is er om alles te regelen. Via het Renoffice-extranet, een online platform, kun je ten allen tijde een overzicht van de werken raadplegen en foto’s, budgettaire gegevens en opmerkingen bekijken. De informatie wordt constant geüpdatet door de coördinator. Zo kun je bijvoorbeeld zelf voor langere tijd op reis gaan en toch op de hoogte blijven van wat er op je werf gebeurt. Ondertussen worden de voorziene budgetten ook beschermd. De voorschotten worden door Renoffice bevroren tot de werken uitgevoerd zijn. Zo weet de aannemer zeker dat de financiële middelen voor handen zijn en verliest de bouwheer ook niets indien de werken door onvoorziene omstandigheden niet kunnen doorgaan.

Stel: de aannemer gaat failliet of overlijdt, dan zit het voorschot bij de aannemer vast. Probeer het vervolgens maar eens terug te krijgen. Dus wanneer de aannemer effectief gestart is op de werf, dan gaat de coördinator iets vrijgeven. Maar de coördinator gaat ook kijken of er voldoende materialen aanwezig zijn enzovoort om de volgende stappen vrij te geven.

Voordelen aannemer

Dit hele systeem biedt niet alleen voor de bouwheer, maar ook voor de aannemers meer zekerheid en voordelen.

Een groot deel van de stress omtrent het papierwerk wordt weggenomen door Renoffice. Een groot deel slaan we over door de meetstaat die vooraf opgemaakt is, dus we hebben maar één afspraak bij de klant waardoor we perfect weten wat we moeten rekenen in onze offerte. Het zijn dan de coördinators die alles aan de klant voorleggen en de offertes gaan verdedigen. Ons klantenbestand groeit enorm. We doen dit nu één jaar en we zien toch wel al veel resultaat. Van ons wordt er verwacht dat we kwaliteit leveren en dat we het ook op tijd doen. Het wordt strikt gecontroleerd door alle coördinators. Anderzijds krijgen we dan ook een deftige betaling, op tijd, die ook door hun wordt nagekeken met een budgetcontrole.

Door met ons contact op te nemen kunnen we je snel info op maat bezorgen. Zonder verplichtingen! Zo kan je in alle onafhankelijkheid de juiste keuzes maken.

Klik hier om vrijblijvend contact met ons op te nemen